โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

656 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 656 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 656 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

656 มีตัวประกอบทั้งหมด = 10 ตัวดังนี้
1 x 656
2 x 328
4 x 164
8 x 82
16 x 41
41 x 16
82 x 8
164 x 4
328 x 2
656 x 1
คำตอบ 656 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 656 มีตัวประกอบทั้งหมด 10 คือ 1, 2, 4, 8, 16, 41, 82, 164, 328, 656