โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

655 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 655 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 655 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

655 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 655
5 x 131
131 x 5
655 x 1
คำตอบ 655 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 655 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 5, 131, 655