โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

651 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 651 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 651 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

651 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 651
3 x 217
7 x 93
21 x 31
31 x 21
93 x 7
217 x 3
651 x 1
คำตอบ 651 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 651 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 3, 7, 21, 31, 93, 217, 651