โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

650 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 650 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 650 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

650 มีตัวประกอบทั้งหมด = 12 ตัวดังนี้
1 x 650
2 x 325
5 x 130
10 x 65
13 x 50
25 x 26
26 x 25
50 x 13
65 x 10
130 x 5
325 x 2
650 x 1
คำตอบ 650 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 650 มีตัวประกอบทั้งหมด 12 คือ 1, 2, 5, 10, 13, 25, 26, 50, 65, 130, 325, 650