โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

646 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 646 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 646 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

646 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 646
2 x 323
17 x 38
19 x 34
34 x 19
38 x 17
323 x 2
646 x 1
คำตอบ 646 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 646 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 2, 17, 19, 34, 38, 323, 646