โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

645 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 645 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 645 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

645 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 645
3 x 215
5 x 129
15 x 43
43 x 15
129 x 5
215 x 3
645 x 1
คำตอบ 645 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 645 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 3, 5, 15, 43, 129, 215, 645