โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

644 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 644 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 644 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

644 มีตัวประกอบทั้งหมด = 12 ตัวดังนี้
1 x 644
2 x 322
4 x 161
7 x 92
14 x 46
23 x 28
28 x 23
46 x 14
92 x 7
161 x 4
322 x 2
644 x 1
คำตอบ 644 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 644 มีตัวประกอบทั้งหมด 12 คือ 1, 2, 4, 7, 14, 23, 28, 46, 92, 161, 322, 644