โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

643 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 643 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 643 เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

643 มีตัวประกอบทั้งหมด = 2 ตัวดังนี้
1 x 643
643 x 1
คำตอบ 643 เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 643 มีตัวประกอบทั้งหมด 2 คือ 1, 643