โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

640 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 640 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 640 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

640 มีตัวประกอบทั้งหมด = 16 ตัวดังนี้
1 x 640
2 x 320
4 x 160
5 x 128
8 x 80
10 x 64
16 x 40
20 x 32
32 x 20
40 x 16
64 x 10
80 x 8
128 x 5
160 x 4
320 x 2
640 x 1
คำตอบ 640 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 640 มีตัวประกอบทั้งหมด 16 คือ 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 32, 40, 64, 80, 128, 160, 320, 640