โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

638 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 638 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 638 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

638 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 638
2 x 319
11 x 58
22 x 29
29 x 22
58 x 11
319 x 2
638 x 1
คำตอบ 638 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 638 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 2, 11, 22, 29, 58, 319, 638