โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

637 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 637 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 637 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

637 มีตัวประกอบทั้งหมด = 6 ตัวดังนี้
1 x 637
7 x 91
13 x 49
49 x 13
91 x 7
637 x 1
คำตอบ 637 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 637 มีตัวประกอบทั้งหมด 6 คือ 1, 7, 13, 49, 91, 637