โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

635 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 635 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 635 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

635 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 635
5 x 127
127 x 5
635 x 1
คำตอบ 635 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 635 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 5, 127, 635