โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

628 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 628 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 628 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

628 มีตัวประกอบทั้งหมด = 6 ตัวดังนี้
1 x 628
2 x 314
4 x 157
157 x 4
314 x 2
628 x 1
คำตอบ 628 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 628 มีตัวประกอบทั้งหมด 6 คือ 1, 2, 4, 157, 314, 628