โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

625 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 625 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 625 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

625 มีตัวประกอบทั้งหมด = 5 ตัวดังนี้
1 x 625
5 x 125
25 x 25
125 x 5
625 x 1
คำตอบ 625 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 625 มีตัวประกอบทั้งหมด 5 คือ 1, 5, 25, 125, 625