โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

624 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 624 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 624 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

624 มีตัวประกอบทั้งหมด = 20 ตัวดังนี้
1 x 624
2 x 312
3 x 208
4 x 156
6 x 104
8 x 78
12 x 52
13 x 48
16 x 39
24 x 26
26 x 24
39 x 16
48 x 13
52 x 12
78 x 8
104 x 6
156 x 4
208 x 3
312 x 2
624 x 1
คำตอบ 624 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 624 มีตัวประกอบทั้งหมด 20 คือ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 13, 16, 24, 26, 39, 48, 52, 78, 104, 156, 208, 312, 624