โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

623 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 623 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 623 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

623 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 623
7 x 89
89 x 7
623 x 1
คำตอบ 623 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 623 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 7, 89, 623