โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

621 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 621 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 621 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

621 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 621
3 x 207
9 x 69
23 x 27
27 x 23
69 x 9
207 x 3
621 x 1
คำตอบ 621 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 621 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 3, 9, 23, 27, 69, 207, 621