โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

620 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 620 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 620 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

620 มีตัวประกอบทั้งหมด = 12 ตัวดังนี้
1 x 620
2 x 310
4 x 155
5 x 124
10 x 62
20 x 31
31 x 20
62 x 10
124 x 5
155 x 4
310 x 2
620 x 1
คำตอบ 620 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 620 มีตัวประกอบทั้งหมด 12 คือ 1, 2, 4, 5, 10, 20, 31, 62, 124, 155, 310, 620