โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

618 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 618 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 618 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

618 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 618
2 x 309
3 x 206
6 x 103
103 x 6
206 x 3
309 x 2
618 x 1
คำตอบ 618 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 618 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 2, 3, 6, 103, 206, 309, 618