โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

615 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 615 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 615 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

615 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 615
3 x 205
5 x 123
15 x 41
41 x 15
123 x 5
205 x 3
615 x 1
คำตอบ 615 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 615 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 3, 5, 15, 41, 123, 205, 615