โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

614 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 614 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 614 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

614 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 614
2 x 307
307 x 2
614 x 1
คำตอบ 614 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 614 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 2, 307, 614