โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

612 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 612 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 612 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

612 มีตัวประกอบทั้งหมด = 18 ตัวดังนี้
1 x 612
2 x 306
3 x 204
4 x 153
6 x 102
9 x 68
12 x 51
17 x 36
18 x 34
34 x 18
36 x 17
51 x 12
68 x 9
102 x 6
153 x 4
204 x 3
306 x 2
612 x 1
คำตอบ 612 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 612 มีตัวประกอบทั้งหมด 18 คือ 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 17, 18, 34, 36, 51, 68, 102, 153, 204, 306, 612