โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

611 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 611 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 611 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

611 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 611
13 x 47
47 x 13
611 x 1
คำตอบ 611 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 611 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 13, 47, 611