โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

610 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 610 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 610 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

610 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 610
2 x 305
5 x 122
10 x 61
61 x 10
122 x 5
305 x 2
610 x 1
คำตอบ 610 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 610 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 2, 5, 10, 61, 122, 305, 610