โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

608 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 608 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 608 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

608 มีตัวประกอบทั้งหมด = 12 ตัวดังนี้
1 x 608
2 x 304
4 x 152
8 x 76
16 x 38
19 x 32
32 x 19
38 x 16
76 x 8
152 x 4
304 x 2
608 x 1
คำตอบ 608 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 608 มีตัวประกอบทั้งหมด 12 คือ 1, 2, 4, 8, 16, 19, 32, 38, 76, 152, 304, 608