โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

606 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 606 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 606 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

606 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 606
2 x 303
3 x 202
6 x 101
101 x 6
202 x 3
303 x 2
606 x 1
คำตอบ 606 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 606 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 2, 3, 6, 101, 202, 303, 606