โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

605 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 605 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 605 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

605 มีตัวประกอบทั้งหมด = 6 ตัวดังนี้
1 x 605
5 x 121
11 x 55
55 x 11
121 x 5
605 x 1
คำตอบ 605 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 605 มีตัวประกอบทั้งหมด 6 คือ 1, 5, 11, 55, 121, 605