โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

604 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 604 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 604 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

604 มีตัวประกอบทั้งหมด = 6 ตัวดังนี้
1 x 604
2 x 302
4 x 151
151 x 4
302 x 2
604 x 1
คำตอบ 604 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 604 มีตัวประกอบทั้งหมด 6 คือ 1, 2, 4, 151, 302, 604