โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

603 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 603 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 603 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

603 มีตัวประกอบทั้งหมด = 6 ตัวดังนี้
1 x 603
3 x 201
9 x 67
67 x 9
201 x 3
603 x 1
คำตอบ 603 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 603 มีตัวประกอบทั้งหมด 6 คือ 1, 3, 9, 67, 201, 603