โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

602 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 602 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 602 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

602 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 602
2 x 301
7 x 86
14 x 43
43 x 14
86 x 7
301 x 2
602 x 1
คำตอบ 602 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 602 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 2, 7, 14, 43, 86, 301, 602