โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

598 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 598 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 598 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

598 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 598
2 x 299
13 x 46
23 x 26
26 x 23
46 x 13
299 x 2
598 x 1
คำตอบ 598 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 598 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 2, 13, 23, 26, 46, 299, 598