โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

597 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 597 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 597 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

597 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 597
3 x 199
199 x 3
597 x 1
คำตอบ 597 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 597 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 3, 199, 597