โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

596 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 596 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 596 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

596 มีตัวประกอบทั้งหมด = 6 ตัวดังนี้
1 x 596
2 x 298
4 x 149
149 x 4
298 x 2
596 x 1
คำตอบ 596 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 596 มีตัวประกอบทั้งหมด 6 คือ 1, 2, 4, 149, 298, 596