โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

593 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 593 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 593 เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

593 มีตัวประกอบทั้งหมด = 2 ตัวดังนี้
1 x 593
593 x 1
คำตอบ 593 เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 593 มีตัวประกอบทั้งหมด 2 คือ 1, 593