โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

592 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 592 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 592 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

592 มีตัวประกอบทั้งหมด = 10 ตัวดังนี้
1 x 592
2 x 296
4 x 148
8 x 74
16 x 37
37 x 16
74 x 8
148 x 4
296 x 2
592 x 1
คำตอบ 592 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 592 มีตัวประกอบทั้งหมด 10 คือ 1, 2, 4, 8, 16, 37, 74, 148, 296, 592