โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

591 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 591 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 591 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

591 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 591
3 x 197
197 x 3
591 x 1
คำตอบ 591 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 591 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 3, 197, 591