โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

589 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 589 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 589 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

589 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 589
19 x 31
31 x 19
589 x 1
คำตอบ 589 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 589 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 19, 31, 589