โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

588 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 588 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 588 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

588 มีตัวประกอบทั้งหมด = 18 ตัวดังนี้
1 x 588
2 x 294
3 x 196
4 x 147
6 x 98
7 x 84
12 x 49
14 x 42
21 x 28
28 x 21
42 x 14
49 x 12
84 x 7
98 x 6
147 x 4
196 x 3
294 x 2
588 x 1
คำตอบ 588 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 588 มีตัวประกอบทั้งหมด 18 คือ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 14, 21, 28, 42, 49, 84, 98, 147, 196, 294, 588