โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

586 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 586 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 586 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

586 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 586
2 x 293
293 x 2
586 x 1
คำตอบ 586 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 586 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 2, 293, 586