โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

585 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 585 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 585 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

585 มีตัวประกอบทั้งหมด = 12 ตัวดังนี้
1 x 585
3 x 195
5 x 117
9 x 65
13 x 45
15 x 39
39 x 15
45 x 13
65 x 9
117 x 5
195 x 3
585 x 1
คำตอบ 585 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 585 มีตัวประกอบทั้งหมด 12 คือ 1, 3, 5, 9, 13, 15, 39, 45, 65, 117, 195, 585