โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

584 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 584 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 584 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

584 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 584
2 x 292
4 x 146
8 x 73
73 x 8
146 x 4
292 x 2
584 x 1
คำตอบ 584 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 584 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 2, 4, 8, 73, 146, 292, 584