โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

583 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 583 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 583 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

583 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 583
11 x 53
53 x 11
583 x 1
คำตอบ 583 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 583 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 11, 53, 583