โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

582 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 582 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 582 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

582 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 582
2 x 291
3 x 194
6 x 97
97 x 6
194 x 3
291 x 2
582 x 1
คำตอบ 582 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 582 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 2, 3, 6, 97, 194, 291, 582