โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

581 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 581 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 581 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

581 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 581
7 x 83
83 x 7
581 x 1
คำตอบ 581 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 581 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 7, 83, 581