โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

580 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 580 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 580 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

580 มีตัวประกอบทั้งหมด = 12 ตัวดังนี้
1 x 580
2 x 290
4 x 145
5 x 116
10 x 58
20 x 29
29 x 20
58 x 10
116 x 5
145 x 4
290 x 2
580 x 1
คำตอบ 580 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 580 มีตัวประกอบทั้งหมด 12 คือ 1, 2, 4, 5, 10, 20, 29, 58, 116, 145, 290, 580