โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

578 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 578 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 578 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

578 มีตัวประกอบทั้งหมด = 6 ตัวดังนี้
1 x 578
2 x 289
17 x 34
34 x 17
289 x 2
578 x 1
คำตอบ 578 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 578 มีตัวประกอบทั้งหมด 6 คือ 1, 2, 17, 34, 289, 578