โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

576 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 576 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 576 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

576 มีตัวประกอบทั้งหมด = 21 ตัวดังนี้
1 x 576
2 x 288
3 x 192
4 x 144
6 x 96
8 x 72
9 x 64
12 x 48
16 x 36
18 x 32
24 x 24
32 x 18
36 x 16
48 x 12
64 x 9
72 x 8
96 x 6
144 x 4
192 x 3
288 x 2
576 x 1
คำตอบ 576 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 576 มีตัวประกอบทั้งหมด 21 คือ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 16, 18, 24, 32, 36, 48, 64, 72, 96, 144, 192, 288, 576