โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

575 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 575 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 575 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

575 มีตัวประกอบทั้งหมด = 6 ตัวดังนี้
1 x 575
5 x 115
23 x 25
25 x 23
115 x 5
575 x 1
คำตอบ 575 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 575 มีตัวประกอบทั้งหมด 6 คือ 1, 5, 23, 25, 115, 575