โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

568 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 568 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 568 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

568 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 568
2 x 284
4 x 142
8 x 71
71 x 8
142 x 4
284 x 2
568 x 1
คำตอบ 568 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 568 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 2, 4, 8, 71, 142, 284, 568