โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

567 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 567 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 567 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

567 มีตัวประกอบทั้งหมด = 10 ตัวดังนี้
1 x 567
3 x 189
7 x 81
9 x 63
21 x 27
27 x 21
63 x 9
81 x 7
189 x 3
567 x 1
คำตอบ 567 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 567 มีตัวประกอบทั้งหมด 10 คือ 1, 3, 7, 9, 21, 27, 63, 81, 189, 567